Voor de gemeente Schiedam is het van groot belang dat leerlingen zich veilig voelen op school en in hun eigen omgeving. Weten hoe je als jongere signalen herkent van bijvoorbeeld online fraude of hoe je omgaat met invloed vanuit een groep en wat je moet doen als je in een dergelijke situatie terecht komt. Dit is belangrijk, zodat onze Schiedamse jongeren zich kunnen beschermen, weerbaar zijn en geen slachtoffer worden. 

Vandaar dat wij samen met verschillende partners een gevarieerd lesaanbod hebben samengesteld voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Zodat onze jongeren zich volop kunnen ontwikkelen en in een veilige leefomgeving opgroeien.