Status toegankelijkheidslabel van Schiedam.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De gemeente Schiedam werkt er hard aan om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid.

In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ hieronder ziet u aan welke eisen wij nog niet voldoen. U ziet ook wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen. 

Toegankelijkheidsverklaring 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 13-07-2021. De gemeente Schiedam wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze verklaring geldt voor de websites: 

 • https://www.schiedam.nl (hoofdwebsite) 
 • https://pform.schiedam.nl (digitaal loket)

Buiten deze verklaring valt vooralsnog: 

 • https://schiedam.notubiz.nl (raadsinformatiesysteem) 

Verbeterpunten 

 • Digitaal loket 
 • Digitale kaarten 
 • Notubiz vergaderdocumenten 
 • Pdf-documenten 

Sommige pdf-bestanden op onze site voldoen nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. Inmiddels zijn alle PDF's toegankelijk gemaakt. Toch sluipt er soms een ontoegankelijke PDF doorheen, deze passen we direct na ontdekking aan. 

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen: 

 • Controle vóór publicatie: onze webredactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid. 

 • Training webredactie: onze webredacteuren hebben een training en uitleg over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien kunnen ze de toegankelijkheid van pdf-bestanden controleren en corrigeren door gebruik te maken van Adobe Acrobat Pro.  

 • Collega's buiten de webredactie zijn via verschillende bijeenkomsten gedurende 2018 en 2019 geïnformeerd en bijgepraat over digitale toegankelijkheid, zodat zij toegankelijke content aanleveren bij de webredactie. Ook in de jaren daarna blijven we de organisatie bijpraten en informeren over digitale toegankelijkheid.  

 • Leveranciers zijn officieel aangeschreven en geïnformeerd over de verplichte digitale toegankelijkheidseisen en dat zij per 2020 producten en diensten opleveren die voldoen aan deze eisen en bestaande geleverde producten aanpassen om aan de eisen te voldoen.  

 • Onderzoek: experts van buiten controleren onze website. De gevonden problemen lossen wij vervolgens op.

 • Steekproefsgewijs de webpagina's en andere websites waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn testen op toegankelijkheid. 

Uw reactie 

Heeft u vragen of problemen met de toegankelijkheid van onze website? Laat het ons dan weten