De gemeenteraad van Schiedam vertegenwoordigt alle Schiedammers. Het is het hoogste bestuursorgaan. Samen met het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) vormt de gemeenteraad het gemeentebestuur. De gemeenteraad geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van B&W. De gemeenteraad van Schiedam bestaat uit 35 gemeenteraadsleden, afkomstig van 11 partijen. Alle leden zijn in principe lid van een politieke partij, maken deel uit van een fractie en zijn rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Schiedam.

Hieronder vindt u meer informatie over de gemeenteraad.