Hoe vergadert de gemeenteraad?

De gemeenteraad vergadert volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema in een vaste vergadercyclus op dinsdag. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Stadskantoor.

Stukken en verslagen

De beeldvormende vergadering

De eerste raadsbijeenkomst van de vergaderronde staat in het teken van beeldvorming. Alle stukken die voor de komende vergadercyclus in de raadscommissie zijn geagendeerd worden eerst beeldvormend behandeld op de beeldvormende avond. De beeldvormende avond is primair bedoeld voor raadsleden, opvolgers en fractiemedewerkers  ter voorbereiding op de raadscommissie. Uiteraard is deze avond wel openbaar en zijn inwoners ook welkom. Na deze avond is de beeldvormende fase afgesloten. Tenzij wordt geconcludeerd dat een stuk nog niet rijp is voor oordeelsvorming. 

De oordeelsvormende vergadering: de raadscommissie

Meningen vormen en argumenten bespreken gebeurt in de raadscommissie. De raadscommissie brengt per agendapunt advies uit aan de raad. Er kan worden ingesproken over de onderwerpen die op de agenda staan. Als het aantal onderwerpen dat in de raadscommissie moet worden besproken groter is dan de beschikbare vergadertijd, kan de agendacommissie besluiten om de onderwerpen door te schuiven naar een tweede vergaderavond.

De besluitvormende vergadering: de gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering wordt een besluit genomen over de raadsvoorstellen.