Onder leiding van de griffier ondersteunen medewerkers van de griffie de gemeenteraad bij het uitvoeren van haar taken en werkzaamheden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak nog een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie alle raadsleden bij. De griffie plant de vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en aanpak.

Samenstelling griffie

De griffie bestaat uit de volgende personen: