Het WijkOndersteuningsTeam Schiedam (WOT) kan u helpen met vragen over geldzaken, opvoeden & opgroeien, (weer) meedoen, huiselijk geweld, onderwijs en wonen. Bij sommige vragen zal het WOT u doorverwijzen naar een andere organisatie die u verder kan helpen.

Geldzaken

Elk WOT in Schiedam heeft verschillende inloopspreekuren waar u terecht kunt met uw specifieke vragen over geld. Daarnaast kunt u aansluiten bij een van de budgetcursussen. Hier leert u zelf uw administratie op orde houden. Ook wanneer u geen schulden heeft, kunt u terecht bij het WOT. Bijvoorbeeld wanneer u en uw gezin nauwelijks kunnen rondkomen van uw inkomen. In Schiedam zijn verschillende initiatieven waar u gebruik van kunt maken. Kijk voor meer informatie over geldzaken op de website van het WOT

Opvoeden

Iedereen kan voor jeugdhulp terecht bij het WOT van Schiedam, ook jongeren en ouders die advies of extra steun nodig hebben bij opvoeden en opgroeien. In de WOT’s werken deskundige hulp- en zorgverleners samen. Zij helpen en ondersteunen kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Kijk voor meer informatie over hulp bij opvoeden op de website van het WOT.

(Weer) meedoen

Het WOT streeft ernaar dat iedereen zoveel mogelijk deelneemt aan de samenleving. Er wordt samen met u gekeken naar hoe er praktische ondersteuning aangeboden kan worden. Het WOT helpen met het zoeken van wijkactiviteiten, helpen met zelfstandig wonen en doorverwijzen wanneer u iemand kent die de Nederlandse taal niet machtig is. Kijk voor meer informatie over (weer) meedoen op de website van het WOT.

Huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Lees onderstaande stappen door. 

  • Let op! Bij acuut gevaar bel direct 112! Zorg dat u veilig bent
  • U kunt een melding doen bij Veilig Thuis. Dat kan op telefoonnummer 0800-2000
  • Praat met iemand die u vertrouwt
  • Vraag advies. Dit kan ook zonder dat de politie meteen in actie komt

Voor hulp en ondersteuning kunt u ook terecht bij het WOT. Wij kijken met u welke stappen er gezet moeten worden om uw thuissituatie zo snel mogelijk weer veilig te krijgen. Wij werken ook samen met Veilig Thuis en de politie als er sprake is van geweld. Kijk voor meer informatie over ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld op de website van het WOT.

Onderwijs

Als het niet lekker gaat met uw kind op school, dan kunt u op school hulp vragen. Er kan dan een gezinsspecialist worden ingeschakeld. De gezinsspecialist is de contactpersoon voor u, uw kind en de school, en gaat kijken wat er aan de hand is. Soms is een adviesgesprek met kortdurende begeleiding genoeg. Als er meer hulp nodig is kan de gezinsspecialist u hierin ondersteunen. De gezinsspecialist werkt samen met het WOT. Er kan dan gekeken worden of het WOT ondersteuning kan bieden of dat u misschien andere, meer specialistische hulp, nodig heeft. Kijk voor meer informatie over mogelijke ondersteuning op de website van het WOT.

Wonen

Let op! Het WOT heeft helaas geen huis voor u en beslist ook niet over urgentie. Dit betekent dat u zelf op zoek moet naar een huis.

Het WOT kan u helpen met het aanvragen van urgentie als u door een noodsituatie een andere woning nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor urgentie moet u aan een aantal heel strenge regels voldoen. Als u hier niet aan voldoet heeft het aanvragen van urgentie helaas geen zin. Het WOT kan u hierin adviseren. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van urgentie op de website van het WOT.

Aanmelden

Als u langskomt tijdens een wijkochtend of spreekuur bij het WOT kunt u mogelijk meteen geholpen worden. Wanneer u belt of het contactformulier invult dan wordt u binnen 5 werkdagen teruggebeld. Als er meer hulp nodig is, dan moet u even wachten, dit kan 4 weken duren. We zoeken dan iemand met de juiste kennis die u verder kan helpen. We kijken ook goed naar uw situatie en of er bijvoorbeeld dringend hulp nodig is. Op de website van het WOT vindt u de openingstijden en contactmogelijkheden.