Het liefst blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig. In Schiedam zijn er algemene voorzieningen (bijvoorbeeld openbaar vervoer of een wijkcentrum) waarmee dat mogelijk is.

Ondersteuning van de gemeente

Lukt dat niet meer? Bijvoorbeeld door ouderdom, een ziekte of een handicap. Dan helpt de gemeente Schiedam u daarbij. Wij gebruiken daarbij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet zorgt ervoor dat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Wij noemen dat maatwerk of hulp op maat.

Maatwerk aanvragen bij het wijkondersteuningsteam (WOT)

Naast hulp die u bijvoorbeeld van familie of vrienden ontvangt wordt met u gekeken wat er meer nodig is. Maatwerkvoorzieningen moet u aanvragen. Dat doet u via het wijkondersteuningsteam. Medewerkers van het wijkteam gaan met u in gesprek en helpen u bij de aanvraag van een voorziening.