Voorwaarden

Heeft u een eerste koopwoning in Schiedam op het oog, maar is deze net te duur voor u? Dan kan een Starterslening misschien helpen. Wel moet u hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent niet eerder in bezit geweest van een koopwoning
  • U woont minimaal één jaar in Schiedam, u werkt minimaal één jaar in Schiedam of u heeft de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar in Schiedam gewoond. Anders gezegd: u heeft een sociale of economische binding met de stad
  • De maximale koopsom voor een bestaande of een nieuwbouwwoning is gelijk aan de kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie. In 2024 ligt de grens op € 435.000. Dat is inclusief eventuele verbeterkosten (bijvoorbeeld een verbouwing). Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • De Starterslening is maximaal 20% van het totaal benodigde leenbedrag, met een maximum van € 35.000
  • Er wordt voor de hoofdfinanciering gebruikgemaakt van de NHG
  • De Starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande woning en een nieuwbouwwoning in Schiedam
  • De Starterslening kan niet gebruikt worden om de kosten koper te financieren

Meer informatie

Klik op de link onderaan deze pagina voor meer informatie over de Starterslening.