Startersleningen kunnen weer worden aangevraagd

De starterslening is weer beschikbaar. Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een Starterslening aanvragen? Het aanvragen van een Starterslening is eenvoudig en kan met of zonder DigiD. Gezien het beschikbare budget, kan er een beperkt aantal startersleningen worden verleend. 

Starterslening

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gebruikelijke (eerste) hypotheek. Deze aanvulling kan het mogelijke gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt – en het bedrag dat nodig is om een eerste woning te kopen.

Eerste 3 jaar geen maandlasten

  • De Starterslening kent de eerste 3 jaar geen maandlasten
  • U betaalt na drie jaar aflossing en/of rente, tenzij uw inkomen onvoldoende gestegen is. In dat geval kunt u een hertoets aanvragen
  • De hertoetsmomenten zijn na drie, zes, tien en vijftien jaar. Naar aanleiding van deze toets kan de aflossing en te betalen rente aangepast worden
  • De rente is de geldende rente van het moment van afsluiten, zie ook rentetarieven bij SVn

De gemeente biedt deze Starterslening aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.