Begin volgend jaar kunnen Schiedammers verpakkingsplastic, metalen en drankkartons (PMD) gewoon samen met het restafval aanbieden. Dat was al zo voor inwoners van hoogbouwwijken en dat gaat nu voor iedereen gelden. De verschillende soorten afval worden voortaan bij de afvalverwerker gescheiden. Dit wordt nascheiding genoemd. 

Onderzoek wijst uit dat nascheiding van PMD tegenwoordig eenvoudiger, beter voor het milieu en goedkoper is dan het gescheiden inzamelen ervan. Afgelopen zomer is bekendgemaakt dat de gemeente Schiedam kiest voor nascheiding van PMD, ook in de laagbouw. De gemeenteraad heeft dinsdag 12 december de afvalstoffenverordening vastgesteld en daarmee groen licht gegeven om nascheiding van PMD in het eerste kwartaal in te voeren.

Extra klikoruimte

In de laagbouwwijken wordt PMD op dit moment nog apart ingezameld en ook nagescheiden uit het restafval. PMD wordt vanaf januari gezamenlijk met het huishoudelijk restafval aangeboden. Inzameling van het restafval vindt dan plaats met een kliko, die eens in de twee weken wordt geleegd. Voor sommige huishoudens zal dit onvoldoende zijn. Daarom bieden wij de opties om bijvoorbeeld een grotere kliko of een tweede kliko aan te vragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Inwoners krijgen in januari bericht van Irado en de gemeente wanneer hun PMD-kliko een restafvalkliko wordt en hoe zij eventueel een extra of grotere kliko kunnen aanvragen

Afval scheiden is belangrijk

De gemeente Schiedam wil de hoeveelheid restafval in de stad verminderen. En dat begint bij het voorkomen van afval, bijvoorbeeld door spullen minder snel af te danken en afval zo goed mogelijk te hergebruiken. Daarvoor is het belangrijk om de afvalstoffen als glas, papier, gft(e) en textiel te scheiden. Voor PMD kan dit met nascheiding, maar voor de andere afvalsoorten blijft het nodig om ze gescheiden aan te bieden. Deze kunnen met de huidige techniek niet goed uit het restafval gehaald worden.

Wie het PMD toch liever wil scheiden, kan terecht bij een van de vijftig ondergrondse PMD-containers die blijven bij winkelcentra. Alleen verpakkingen van PMD mogen in deze PMD-containers. Alle andere spullen van plastic horen bij het restafval, zoals speelgoed, een wasmand, boodschappentas en tuinstoelen. Twijfel je over welk afval in welke bak hoort? De Afvalscheidingswijzer helpt je op een eenvoudige manier de juiste afvalbak te vinden.

Grofvuil

Past het niet in de restafvalcontainer, dan is het grofvuil. Breng het dan naar de milieustraat of maak een ophaalafspraak voor grofvuil.

Veel gestelde vragen

Staat de informatie die je zoekt niet op op deze pagina? Kijk dan eens bij de veel gestelde vragen over de wijziging van de PMD-inzameling.