Waarom kiest gemeente Schiedam voor nascheiding van PMD?

De combinatie van bron- en nascheiding levert in Schiedam goede scheidingsresultaten op, maar door de nieuwe landelijke regels is dit niet meer mogelijk. Per 'inzamelwijk' moet de gemeente kiezen voor bronscheiding óf nascheiding. Voor hoogbouwwijken was de keuze voor nascheiding van PMD al eerder gemaakt en nu ook voor de laagbouw. De keuze voor nascheiding blijkt het best uit te pakken voor zowel het milieu als het beperken van de kosten.

Wanneer wordt mijn PMD-kliko een restafvalkliko?

In januari krijgt iedere inwoner met een PMD-kliko bericht van Irado en de gemeente wanneer het een restafvalkliko wordt.

Mijn kliko is misschien te klein om PMD en restafval in kwijt te kunnen, wat nu?

Kijk de eerste weken hoe u uitkomt. Heeft u toch behoefte aan meer klikoruimte? Dan kunt u een grotere kliko of een tweede kliko aanvragen bij Irado. Hier zitten geen kosten aan verbonden.

Kan ik mijn afvalpas nu weggooien? Aangezien ik deze niet meer nodig heb voor een ondergrondse restafvalcontainer.

Nee, uw afvalpas heeft u nog steeds nodig als u grofvuil wilt wegbrengen naar het milieustation van Irado.

Wat gebeurt er met het restafval / PMD?

Het restafval dat Irado inzamelt, wordt vervoerd naar Omrin. Daar wordt PMD met behulp van een nascheidingsinstallatie uit het restafval gehaald en gesorteerd.

Waar kan ik mijn PMD nog apart kwijt?

PMD mag voortaan bij het restafval worden weggegooid. Wilt u toch blijven scheiden? Dan kunt u terecht bij de ruim 50 ondergrondse PMD-containers bij winkels.

Wat gebeurt er met het PMD uit deze containers?

Het PMD dat Irado uit deze PMD containers inzamelt gaat naar een sorteerder. Speciale verwerkingsbedrijven maken er vervolgens weer nieuwe grondstoffen van waar weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden.

Waar blijven de ondergrondse PMD-containers staan?

Bewoners kunnen hun PMD bij ruim 50 ondergrondse PMD-containers aanbieden. Deze staan bij winkelcentra. Een overzicht hiervan is te vinden op de website van Irado.

Wat gebeurt er met de vrijgekomen plek waar eerst de ondergrondse PMD-container zat?

De ondergrondse PMD-containers in de hoogbouwwijken worden eind 2023 omgebouwd. In de meeste gevallen wordt dit een extra restafval- of papiercontainer.

Wat gebeurt er met de vrijgekomen plek waar eerst de ondergrondse restafvalcontainer zat?

Er worden 31 ondergrondse restafvalcontainers verwijderd in de laagbouwwijken. Irado herplaatst deze containers op locaties waar de containers in minder goede staat zijn tot ze vervangen worden. De vrijgekomen plek wordt hersteld passend in de leefomgeving.

Waarom moeten we het andere afval wel blijven scheiden?

Door afval goed te scheiden, verminderen we de hoeveelheid restafval in de stad. Voor PMD kan dit met nascheiding, maar voor de andere afvalsoorten als glas, papier, gft(e) en textiel blijft het nodig om ze gescheiden aan te bieden. Alleen dan kunnen deze afvalsoorten verwerkt worden tot grondstof. Door goed te scheiden, zal er minder restafval zijn. Verbranden van restafval wordt steeds duurder. Ook voor het milieu is het beter om afval niet te verbranden maar opnieuw te gebruiken.

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via het contactformulier.