Inleiding

Bomen zijn belangrijk voor het klimaat, de biodiversiteit en de belevingswaarde van de omgeving. Sommige bomen in Schiedam zijn monumentaal. Om bomen een monumentale status te geven, moeten ze voldoen aan de criteria voor monumentale bomen.

Monumentale bomen hebben een strengere bescherming dan “gewone” bomen. Dit betekent dat ze niet zomaar gekapt kunnen worden. Een omgevingsvergunning van de gemeente is altijd vereist voor het kappen van monumentale bomen.

De monumentale bomenlijst is in maart vastgesteld. Hieronder vindt u meer informatie over deze monumentale bomen.

Criteria

Wanneer een boom aan tenminste één van de onderstaande criteria voldoet, dan is de boom monumentaal. Voor openbare bomen en bomen op particulier of zakelijk eigendom gelden weer andere criteria. Meer informatie hierover leest u verder op deze pagina.

Particulier en zakelijk grondgebied

Monumentale bomen kunnen ook op particulier of zakelijk grondgebied voorkomen. U kunt uw boom opgeven als potentiële monumentale boom. Na het indienen van uw aanvraag wordt er gecontroleerd of de boom aan deze criteria voldoet. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen. De monumentale bomenlijst wordt vervolgens herzien en opnieuw vastgesteld door het college. Deze vaststelling zal begin 2025 plaatsvinden.

De bomen die aan deze criteria voldoen zijn op de lijst met monumentale bomen geplaatst. Deze lijst én de groene kaart ziet u hier:

Contact

Indien u meer informatie wilt ontvangen of wanneer u een boom wilt aanmelden, neem dan contact met ons op via het contactformulier.