29-05-2024 — 

De komende jaren gaat de openbare ruimte van een groot gedeelte van de wijk West op de schop. Er worden miljoenen geïnvesteerd in de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt). Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk (tussen de Aleidastraat tot aan de rotonde bij de Nieuwe Haven) worden meegenomen in het project.

Op 29 mei 2024 heeft de gemeente Schiedam en Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. de raamovereenkomst ondertekend. Daarbij bekrachtigden wethouder Cemil Kahramanoglu (Buitenruimte) en directeur Jan de Morée van Gebr. Van Kessel voor de komende vijf jaar hun langdurige samenwerking. Naar verwachting start Van Kessel in het derde kwartaal van 2024 met hun werkzaamheden waarbij ze starten op het Sint Liduinaplein en in de Gordonstraat.

Ondertekening FFL-buurt

West mooier

Wethouder Kahramanoglu is blij dat er nu eindelijk wordt gestart met de werkzaamheden. “We gaan veel investeren om West mooier te maken. Met de herinrichting willen we de wijk veiliger en groener maken. Door de bestrating te vernieuwen en extra bomen en planten wil de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.” Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente vervangen Evides en Stedin een aantal gas-en drinkwaterleidingen om overlast voor de omwonenden te beperken.

Droge voeten

Om wateroverlast tegen te gaan, komen er in de wijk totaal vier waterbergingen onder de grond. Twee waterbergingen, onder het Vriendschapsplein en onder het plein aan de Westfrankelandsestraat, zijn al gerealiseerd. De waterberging onder de Aleidastraat en de Warande volgen tijdens deze herinrichting.

Duizenden kratten

Als de ondergrondse werkzaamheden allemaal klaar zijn en de duizenden infiltratiekratten onder de grond gestapeld staan, wordt het regenwater afgekoppeld en vangt één waterberging bij hevige regenbuien duizenden liters hemelwater op. Daarna worden de pleinen in het groen gezet. Ook komen er nieuwe speeltoestellen die passen bij de behoeftes van de kinderen uit de buurt, die samen met de kinderen worden uitgezocht.

Ondertekening FFL-buurt