30-04-2024 — 

De gemeente Schiedam is door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geïnformeerd over het tijdelijk huisvesten van 40 statushouders in het Novotel Schiedam. Het COA heeft hiervoor een aantal kamers gereserveerd. 

Statushouders hebben een verblijfsvergunning. Een aantal statushouders verblijft echter nog in asielzoekerscentra in afwachting van huisvesting. Het COA plaatst daarom nu statushouders in kleine aantallen in hotels. Zo verlaagt men de druk op de asielzoekerscentra en kan worden voorkomen dat er voor nieuwe asielzoekers geen opvangplekken meer zijn. Deze actie wordt uitgevoerd in opdracht van het Rijk en na overleg met de commissarissen van de Koning. 

De 40 statushouders worden vanaf maandag 29 april opgevangen in het Novotel aan de Hargalaan. Het COA geeft aan dat de kamers zijn gehuurd voor een periode van drie maanden. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de groep die in het hotel verblijft ligt bij het COA.