24-04-2024 — 

Tellers en voorzitters stembureau gezocht

Op donderdag 6 juni wordt in Nederland de verkiezing van het Europees Parlement gehouden. Op die dag zijn op 30 stembureaus in Schiedam honderden vrijwilligers actief. Overdag zorgen zij dat iedere stemgerechtigde zijn of haar stem kan uitbrengen. Na 21.00 uur worden de stemmen geteld. Dat gaat deze keer in Schiedam voor het eerst anders dan voorheen. De stemmen op de kandidaten worden niet ‘s avonds geteld, maar de volgende dag. Dit gebeurt voor alle stembureaus op één centrale locatie. Voor de donderdag zijn nog plekken vrij voor (plaatsvervangend) voorzitters en tellers en voor de vrijdag alleen voor tellers.

Centraal tellen

Het tellen van stemmen gebeurt altijd in twee stappen. Eerst wordt direct na het sluiten van de stembussen om 21.00 uur geteld hoeveel stemmen zijn uitgebracht op elke partij. Dat is de ‘sneltelling’. Daarna moet nog worden geteld hoeveel stemmen elke afzonderlijke kandidaat heeft gekregen. Dat kost veel tijd. Daardoor werd het tellen in het verleden vaak nachtwerk. De gemeente kiest er nu voor om die tweede stap de volgende dag te doen. Na de sneltelling gaan de afgesloten stembussen van alle stembureaus naar de sporthal Margriet. Daar gaat een verse telploeg op vrijdag vanaf 8.30 uur aan de slag. Net als altijd is ook deze telling openbaar.

Stembureauleden en tellers

Bijna iedereen die eerder heeft meegewerkt aan de verkiezingsdag vond dat erg leuk. Alleen het tot ‘s nachts doorwerken vindt niet iedereen prettig. Deze keer wordt het geen nachtwerk, omdat het meeste telwerk op vrijdag gebeurt. Door de keuze om centraal te tellen zijn wel meer vrijwilligers nodig. De gemeente zoekt daarom nog mensen die een dagdeel op een stembureau willen zitten of die stemmen willen tellen. Wie wil meedoen kan zich via de website van de gemeente aanmelden: schiedam.nl/verkiezingen. Vrijwilligers krijgen een vergoeding en een goede uitleg en voorbereiding.

Dertig stembureaus

Op 6 juni kan iedereen die stemgerechtigd is zijn of haar stem uitbrengen bij een van de 30 stembureaus in de stad. Deze stembureaus zijn goed over de stad verspreid en bijna allemaal toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. De stemhokjes zijn verlicht en op elk stembureau is een loep beschikbaar. Zoals inmiddels gebruikelijk kunnen blinden en slechtzienden op het stembureau in het Theater aan de Schie gebruikmaken van een speciale ‘stemmal’.

Stichting Prokkel

Mensen met een verstandelijke beperking zijn meer dan hun beperking. Zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving. De gemeente Schiedam heeft zich daarom aangemeld bij de stichting Prokkel. Het is de bedoeling dat op tenminste één Schiedamse stembureau een ‘Prokkel-duo’ aan de slag gaat. Een Prokkel-duo bestaat uit een persoon zonder en een persoon mét (licht) verstandelijke beperking. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving en een positieve beeldvorming in de maatschappij.

Meer weten over de verkiezingen? Kijk op https://schiedam.nl/verkiezingen

We zoeken stembureauvoorzitters en tellers