06-06-2024 — 

De stad mooier maken, de leefbaarheid verder verbeteren en zorgen voor een blijvend toereikend voorzieningenniveau. Dat zijn de komende jaren de belangrijkste uitgangspunten voor burgemeester en wethouders. Een sterke daling van de financiële bijdrage vanuit het Rijk levert echter een onzeker toekomstbeeld op. Dat maakt het noodzakelijk om ingrijpende keuzes te maken. Het college blikt vooruit in de Zomernota 2025, die donderdag 6 juni is aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Antoinette Laan (Financiën) maakt zich zorgen: “Door ons solide financieel beleid van de afgelopen jaren zijn we altijd in staat geweest om te voldoen aan wettelijke verplichtingen én ruimte te houden voor belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Daarop willen we blijven inzetten, maar het kabinet maakt ons dat wel heel moeilijk. Alle gemeenten samen krijgen vanaf volgend jaar miljarden euro’s minder van het Rijk. Voor Schiedam scheelt dat vanaf 2026 wel tussen de 12 en 15 miljoen euro per jaar. Ook in 2025 krijgen we al te maken met minder geld dan was toegezegd. Dat is een enorme opgave, want alles wordt duurder. Dat merkt iedereen thuis, maar het geldt ook voor de gemeente. Het kabinet geeft ons minder geld en verwacht dat we dat financiële gat zelf dichten.”

Investeren blijft nodig

Het college houdt zoveel mogelijk vast aan de doelstellingen uit het Ambitiedocument. Wonen, de aanpak van armoede (inclusief energiecoaches), inclusie en een schonere stad blijven de speerpunten van het beleid, net als de grote stedelijke opgaven zoals het Schiedistrict, het Nationaal Programma Nieuwland en Oost en de ontwikkeling van Nieuw-Mathenesse. Deze onderwerpen zijn belangrijk voor het welzijn van de Schiedammers en de ontwikkeling van en de leefbaarheid in de stad.

Oplossingen voor financiële uitdagingen

Met de zomernota brengt het college de financiële opgave in beeld en presenteert het de strategie en de route om de financiën op een zorgvuldige wijze meerjarig in balans brengen. Wethouder Laan: “We zetten in op het verminderen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten. Als gemeente kijken we natuurlijk naar onszelf om te zien waar we geld kunnen besparen, maar we worden gedwongen ook te kijken naar de uitgaven voor voorzieningen in de stad. Daarnaast zullen we moeten zorgen voor meer inkomsten. We willen het goede dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd in Schiedam immers behouden. Daarom herhalen we onze oproep aan Den Haag om de kortingen terug te draaien.”

Bespreking in de gemeenteraad

Het college gaat in gesprek met de gemeenteraad over de keuze voor maatregelen. De gemeenteraad bespreekt de Zomernota 2025 op dinsdag 9 juli.