11-06-2024 — 

De gemeente Schiedam wil weten hoe inwoners denken over de opvang en begeleiding van kwetsbare Schiedammers. Daarom wordt in de Oude Bibliotheek op het stadskantoor een bewonersavond gehouden op 12 juni.

Ideeën

Samen met de gemeenten Maassluis en Vlaardingen is een regiovisie vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De gemeente wil graag weten hoe inwoners denken over de opvang en of er ideeën over de opvang en begeleiding van kwetsbare Schiedammers zijn.

De informatie die wordt opgehaald tijdens de bewonersavond wordt meegenomen in het uitvoeringsplan. 

Drie vormen

Het gaat om drie soorten opvang. Beschermd wonen biedt 24-uurs ondersteuning bij psychische- of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een woongroep voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Maatschappelijke opvang is er voor mensen die dak- of thuisloos zijn, zoals winteropvang en dagbesteding voor dakloze mensen. Bij vrouwenopvang is een veilige thuissituatie het belangrijkst, zoals een anonieme crisisopvang.

Inwoners kunnen zich opgeven via @email onder vermelding van naam, het aantal bezoekers en uit welke wijk ze afkomstig zijn.