Het wijkoverleg van de wijk Centrum wordt dit keer vervangen door een wijktafel. Er zijn te weinig agendapunten, daarom is er voor gekozen om deze avond de wijk in te gaan met de TukTuk. 

Dit keer staan we tussen 19.00 uur tot 21.00 uur op het pleintje in de Kinderbuurt / Groenweegje. Het doel van het bezoek aan de wijk is in gesprek te gaan met bewoners over hoe zij de wijk ervaren en te horen wat er leeft en speelt.

U bent van harte welkom om langs te komen. Namens de gemeente zullen er een aantal collega's en partners aanwezig zijn. Na de zomer, op 18 september,  vindt er gewoon weer een wijkoverleg plaats en hoop ik u weer te ontmoeten in de Grote of St. Janskerk.