Waar worden nieuwe zendmasten en antennes geplaatst in Schiedam?

Het is op dit moment nog onduidelijk waar de nieuwe zendmasten en antennes komen. Dat hangt af dekking en benodigde capaciteit. De gemeente wil samen met de telecomaanbieders een jaarlijks plaatsingsplan maken voor de zendmasten en antennes en dit plan communiceren naar bewoners. Op particuliere eigendommen bepalen de eigenaren van een gebouw of er een antenne komt.

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van een antenne in mijn omgeving?

Of u een bezwaar kunt indienen tegen de komst van een antenne hangt af van de situatie.

  • De antenne is 5 meter of lager en wordt geplaatst op een woning van een particulier, een appartementencomplex, woningcorporatie of bedrijf. In dit geval wordt de plaatsing bepaald door de eigenaar of de huurders volgens een zogenaamde instemmingsprocedure.
  • De gemeente werkt in principe mee met de plaatsing van antennes op gemeentelijke gebouwen. Hiervoor kunt u geen bezwaar indienen.
  • Voor een antenne hoger dan 5 meter vanaf de voet, is een vergunning nodig. U kunt bezwaar maken tegen deze vergunning.