Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die niet alleen uw woonplezier verstoort maar ook een bedreiging vormt voor de leefbaarheid in onze wijken.

De definitie van woonoverlast is als volgt:

“Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. De overlastgever en of degenen voor wie hij verantwoordelijk is vertonen overlastgevend gedrag en of laten juist na bepaald gedrag te vertonen waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt. Denk daarbij aan: geluidsoverlast, fysieke verloedering, vervuiling, intimiderend gedrag, brandgevaar en drugsoverlast”.

Verschillende vormen van woonoverlast

U kunt verschillende vormen van woonoverlast ervaren.

  • overlast die wordt veroorzaakt door gedrag vanuit een woning en/of een direct aangrenzend tuin of erf, zoals geluidsoverlast, intimidatie, burenruzie en dergelijke.  
  • én overlast die wordt veroorzaakt door het gebruik van de woning voor andere, mogelijk illegale, doeleinden dan bedoeld is zoals onderverhuur, fraude, overbewoning of huurdersintimidatie.

Hieronder leest u meer over deze vormen van woonoverlast.