Als u meer informatie wilt hebben over het beleid van de gemeente en de uitvoering, dan kunt u de gemeente vragen om deze informatie openbaar te maken. Dat staat in de Wet open overheid, afgekort de Woo. Het opvragen van deze informatie kunt u doen door middel van een Woo-verzoek. U stuurt een Woo-verzoek naar de organisatie waarvan u informatie wilt ontvangen. Het verzoek moet gaan over publieke informatie.

Toelichting

De overheid moet transparant zijn over haar handelen. Hoe is een besluit tot stand gekomen? Welke afwegingen zijn daarbij gemaakt? Waarom kan bepaalde informatie wel openbaar worden gemaakt en waarom soms ook niet? De samenleving heeft recht op antwoorden op deze vragen. Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (afgekort Woo) ingegaan. Eerst heette dit de Wet open­baarheid van bestuur (afgekort Wob).

Woo-verzoek soms niet nodig

De Woo geldt niet voor informatie die al openbaar is. Veel informatie die de gemeente heeft, staat op de website of in flyers. Deze informatie kunt u zelf opzoeken. Dit kan in Notubiz of door te zoeken op schiedam.nl. Voor informatie die al openbaar is hoeft u dus geen Woo-verzoek in te dienen.

Woo-contactpersoon

Kunt u de informatie niet vinden of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met onze Woo-contactpersoon. Onze contactpersoon helpt u graag verder met het zoeken naar de door uw gevraagde informatie. U kunt deze bereiken via: 14 010 of via het contactformulier.

Woo-verzoek digitaal indienen

Heeft u gezocht naar informatie en deze niet kunnen vinden? Heeft u daarna contact gehad met de Woo-contactpersoon en is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u digitaal een Woo-verzoek indienen. Dit doet u via de knoppen 'regelen met DigiD of regelen zonder DigiD'. De gemeente bekijkt na uw verzoek of de gevraagde documenten openbaar gemaakt kunnen worden.

Woo-verzoek schriftelijk indienen

Een Woo-verzoek mag ook schriftelijk ingediend worden. Richt uw verzoek aan:

de gemeente Schiedam, het College van burgemeester en wethouders,
Postbus 1501
3100 EA Schiedam

Stuurt u uw Woo-verzoek met de post, geef dan het volgende aan: 

 • dat het om een Woo-verzoek gaat
 • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt en over welke periode. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan
 • op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post)
 • uw contactgegevens
 • uw verzoek moet om informatie gaan die de gemeente in bezit heeft. U bent niet verplicht uit te leggen waarom u informatie vraagt. Maar als u dit wel doet helpt u de gemeente met het uitzoeken.
 • dient u een Woo-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan bij de aanvraag een Machtiging Woo-verzoek (pdf) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort)

Deze informatie krijgt u niet

Wij mogen geen informatie openbaar maken als:

 • daardoor onze economische of financiële belangen in gevaar komen;
 • er vertrouwelijke gegevens in staan;
 • wij niet goed meer kunnen inspecteren, controleren of toezicht houden;
 • de privacy van personen in gevaar komt;
 • de veiligheid van personen of bedrijven in gevaar komt;
 • ons goed functioneren of dat van een andere bestuursorganen in gevaar komt.

Als wij de gevraagde stukken niet hebben

Hebben wij de stukken niet? Dat kan twee redenen hebben.

 1. De gevraagde stukken zijn bij een andere overheidsorganisatie. Dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd naar de organisatie die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
 2. De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht.

Woo-verzoek of toch iets anders?

Om zeker te weten of u een Woo-verzoek wilt insturen of toch iets anders, helpen wij u op weg aan de hand van een aantal vragen:

 • Bent u het oneens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld over een parkeerboete of afwijzing van een aanvraag? Dan dient u geen Woo-verzoek maar eenbezwaarschrift in.
 • Bent u niet tevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan door de gemeente Schiedam? Is er sprake van overschrijding van termijnen? Of heeft de gemeente fouten gemaakt? Dan dient u een klacht in. 
 • Wilt u informatie alleen voor uzelf, dus niet voor iedereen? Dan is een Woo-verzoek niet het juiste middel. U kunt contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 010 of door uw vraag te stellen via het algemene contactformulier.

Meer informatie over het indienen van een klacht, melding of reactie leest u hier.

Wat gebeurt er nadat ik een Woo-verzoek heb ingediend?

Als de gemeente uw Woo-verzoek heeft gekregen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging per mail. Hierin staat een e-mailadres vermeld dat u kunt gebruiken als u nog vragen heeft over uw Woo-verzoek. U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. Wij mogen er dan 2 weken langer over doen. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is 2 weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval maken wij een afspraak met u. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

Moet ik betalen voor een Woo-verzoek?

U hoeft niet te betalen voor de behandeling van uw Woo-verzoek. Het kan zijn dat wij wel een vergoeding vragen voor het maken van schriftelijke kopieën.

Kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.