Heeft u een goed idee voor uw wijk of voor de stad? Voor elke wijk is er een wijkbudget beschikbaar. Regiegroepen bepalen of de budgetten worden besteed. Deze regiegroepen bestaan uit maximaal zeven bewoners. De regiegroepen brengen bindend advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoogte van de budgetten

Het wijkbudget is verdeeld over de negen wijken van Schiedam. De hoogte van het budget is per wijk verschillend en is gebaseerd op een aantal criteria, waaronder het aantal huishoudens in de betreffende wijk.

De verdeling voor 2024:

 • Centrum: € 19.300
 • Groenoord: € 41.900
 • Kethel: € 16.900
 • Nieuwland: € 62.000
 • Oost: € 48.700
 • Spaland/Sveaparken: € 21.400
 • West: € 43.000
 • Woudhoek: € 25.200
 • Zuid: € 36.600

Wijkbudget

Er wordt gewerkt in tranches. Een tranche is een periode waarbinnen een aanvraag voor een wijkbudget kan worden ingediend. Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor een financiële bijdrage krijgen vanuit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag indienen. Een commissie van officieel door de gemeente benoemde bewoners uit uw wijk, ook wel de regiegroep genaamd, beoordeelt deze aanvragen. Hieronder ziet u de uiterlijke aanvraagdata:

 • 1 februari 2024 (uiterlijke beslisdatum is 1 april 2024)
 • 1 april 2024 (uiterlijke beslisdatum is 1 juni 2024)
 • 1 juni 2024 (uiterlijke beslisdatum is 1 augustus 2024)
 • 1 september 2024 (uiterlijke beslisdatum is 1 november 2024)
 • 1 november 2024 (uiterlijke beslisdatum is 31 december 2024)                                                                     

Bekijk hieronder per wijk wanneer uw aanvraag binnen moet zijn.

Voorwaarden

Het initiatief moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn hieronder te zien:

 • Het idee draagt bij aan de leefbaarheid en/of sociale samenstelling in de buurt of wijk
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het idee in de buurt/wijk
 • Het kan worden beheerd en onderhouden
 • Het is niet alleen voor persoonlijk gebruik
 • Het is niet in strijd met de wet en/of het gemeentebeleid
 • Het is betaalbaar binnen de beschikbare budgetten
 • De aanvrager vervult een actieve rol bij de uitvoering van het initiatief. Bijvoorbeeld door het betrekken van de omwonenden bij het initiatief
 • Het initiatief vindt plaats in de gemeente Schiedam

Subsidieregeling wijkbudgetten 2024

Wist je dat in Schiedam

Op de Facebook-pagina Wist Je Dat in Schiedam wordt er maandelijks een nieuwsbrief verstuurd. Hierin is te lezen wat er in de praktijk allemaal gebeurt met de aangevraagde wijkbudgetten. Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.