Gasunie werkt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Zuid-Holland aan de aanleg van WarmtelinQ. Nederland werkt aan een duurzame toekomst. Met minder aardgas en dus minder CO2-uitstoot. Dit is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen.

Voorbereidende werkzaamheden

In maart zijn de voorbereidende werkzaamheden voor dit deel van het tracé van start gegaan. De eerste leidingen zijn inmiddels aangelegd. Op verschillende plekken in Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk zijn de direct omwonenden daarover geïnformeerd. In de Projectatlas ziet u hoe het tracé loopt. U kunt inzoomen op de kaart op Schiedam en uw vragen of opmerkingen plaatsen. Hier is ook zichtbaar op wat voor manier de leiding wordt aangelegd, bijvoorbeeld door middel van een open ontgraving of juist een boring.

Aannemer A.Hak

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij aannemer A.Hak. De aannemer deelt informatie over de planning en werkzaamheden via hun bouwapp

Meer informatie

Kijk op de website van WarmtelinQ of op de website van de Provincie Zuid-Holland.