Wanneer u werkzaamheden aan het verrichten bent en u wilt tijdelijk bouwmaterialen, zoals een steiger, puincontainer, of bouwkeet op de openbare weg plaatsen, dan heeft u hier eerst toestemming voor nodig. Maak dan ook een melding bij de gemeente. Dit doet u door een aanvraag (ontheffing) in te dienen. De bouwmaterialen of voorwerpen kunnen namelijk een gevaar of risico vormen voor de openbare orde en veiligheid.

Een ontheffing aanvragen

U kunt deze ontheffing digitaal aanvragen. Bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning en particulieren gebruiken DigiD. De behandeling voor de ontheffing voorwerpen op of aan openbare gemeentegrond duurt maximaal 8 weken na de aanvraag.

Wanneer heeft u een ontheffing nodig?

U heeft een ontheffing nodig als u voorwerpen wilt plaatsen op of aan openbare gemeentegrond. Het gaat dan om de volgende plekken:

 • Stoepen
 • Straten
 • Parkeerplaatsen
 • Grasvelden
 • Openbare groenvoorzieningen

En het gaat dan om de volgende voorwerpen:

 • Steigers
 • Puinbakken
 • Gesloten containers
 • Bouwketen
 • Portacabins
 • Feesttenten
 • Rijwielhekken
 • Kranen en hoogwerkers

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen als u een voorwerp op of langs de openbare weg wilt plaatsen. U kunt deze teruglezen in de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2:10). Lees de voorwaarden voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing zijn conform de legesverordening kosten verbonden. In 2024 zijn de legeskosten voor een aanvraag ontheffing €18,75. 

  Precariobelasting

  Als u tijdelijk een voorwerp op of aan openbare gemeentegrond wilt plaatsen dan betaalt u precariobelasting. Precariobelasting is een gemeentelijke belasting. De hoogte is afhankelijk van het aantal vierkante meters. De rekening van de aanvraag en de rekening van de precariobelasting van de Regionale Belasting Groep ontvangt u los van elkaar.