Wilt u een vergunning aanvragen om uw woning tijdelijk te verhuren? Dat kan. Al zijn er wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.

De voorwaarden

In sommige gevallen zijn hier voorwaarden aan verbonden. De volgende categorieën woonruimte kunnen volgens de Leegstandwet tijdelijk worden verhuurd:

Woonruimte in een te koop staande woning die:

 • Nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning)
 • Gedurende een tijdvak van ten minste 12 maanden onafgebroken bewoond is geweest door de eigenaar
 • Gedurende een tijdvak van 10 jaar maximaal drie jaar verhuurd is geweest
 • Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning

De vergunning wordt alleen verleend als het gebouw of de woning, voorafgaand aan de verhuring waarvan de vergunning wordt gevraagd, leeg staat. Het is mogelijk om volgens de Leegstandwet (artikel 15 en 16) een vergunning te krijgen van de gemeente om uw woning voor maximaal 5 jaar te verhuren. De Leegstandwet schrijft voor dat:

 • De verhuurtermijn minimaal 6 maanden moet zijn
 • De verhuurder een opzegtermijn heeft van 3 maanden
 • De huurder een opzegtermijn heeft van 1 maandag
 • De verhuurder zelf de huurprijs mag bepalen bij een te koop staande woning
 • Eigenaren van woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. Er moet wel minimaal 5 jaar zitten tussen de aanvragen. Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee woningen die te koop staan tegelijk tijdelijk in de verhuur hebben

Vergunning aanvragen

Vul het online aanvraagformulier in via uw DigiD. Vergeet bij het invullen van het formulier niet de verkoopdocumentatie toe te voegen. Het is mogelijk dat u, naast deze vergunning, ook nog toestemming van uw hypotheekverstrekker nodig heeft om uw woning in de verkoop te zetten.

Kosten

Op grond van de legesverordening 2024 zijn de kosten:

 • €173,1595
 • Verlenging €86,35