Burgemeester en wethouders kiezen voor het creëren van een aantrekkelijke groene woonstad met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte, waar het prettig toeven is. Die ambitie is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Groen.

Groene projecten in de uitvoering van 2022 tot en met 2025

In het Uitvoeringsprogramma Groen zijn diverse projecten opgenomen. Zo wordt in 2022 gestart met het opknappen van de Rooms-katholieke begraafplaats, het groen aan de Monseigneur Nolenslaan en de Churchillweg. Verder worden ook enkele stadsentrees aangepakt en verbeterd. Het heemeiland in het Prinses Beatrixpark krijgt een grote opknapbeurt en plekken in de stad die heel ‘stenig’ zijn zullen actief worden vergroend. De kennis en wensen van bewoners is daarbij heel belangrijk. Daarom wil de gemeente groene initiatieven zoveel mogelijk samen met bewoners uitvoeren en goede afspraken maken over het beheer ervan.

Het Uitvoeringsprogramma Groen is een uitwerking van de Groenvisie Buitengewoon Groen

Begin 2021 is de Groenvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Om invulling te geven aan waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat is het Uitvoeringsprogramma Groen opgesteld.