Bewoners, bedrijven en instellingen in Schiedam-Zuid hebben van 13 mei tot en met 7 juni 2023 de mogelijkheid gekregen om wel of niet voor betaald parkeren te kiezen.