Bewoners, bedrijven en instellingen in Schiedam-West hebben van 17 november tot en met 7 december 2022 de mogelijkheid gekregen om wel of niet voor betaald parkeren te kiezen.