Samenwerken voor een kleurrijke stad

Schiedam wil een stad zijn waar Schiedammers zich verbonden voelen met anderen. Een stad waar elke Schiedammer zich veilig en gezond voelt. Maar ook dat Schiedammers de (veer)kracht hebben om te herstellen bij problemen en/of anderen daarbij helpen. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Daarom biedt de gemeente (vrijwilligers)organisaties, verenigingen en bewonersinitiatieven die actief zijn in het welzijnsveld financiële ondersteuning via subsidies. Maar ook helpt de gemeente deze partijen in het subsidieproces. Door partijen in de stad met elkaar te verbinden en andere belangrijke betrokken organisaties binnen het gehele sociale domein zetten we in op het verbeteren van de kwaliteit van het welzijnsaanbod. Zo zetten we de schaarse middelen zo goed mogelijk in.

Subsidies Welzijn zorgt ervoor dat we beter met elkaar (blijven) samenwerken. Zo voorkomen we dat dingen dubbel gebeuren, of juist dat ergens géén aanbod voor is. We zorgen er voor dat ideeën en initiatieven van bewoners gezien worden en waar mogelijk een plek krijgen in het aanbod. Samenwerking vindt plaats tussen diverse type organisaties: van grote organisaties die activiteiten uitvoeren in de hele stad, tot vrijwilligersinitiatieven en welzijnsverenigingen in Schiedamse wijken.

Ondersteuning voor en door Schiedammers

Met Samen Schiedam zorgen we voor een breed en toegankelijk aanbod aan ondersteuning hulp en activiteiten voor en door Schiedammers. Denk aan het voorkómen van schulden, terugdringen van eenzaamheid, voorkomen van overgewicht of hulp bij de opvoeding. Maar ook aan hulp bij contact maken, werk vinden, taalvaardiger worden of meer beweging krijgen. Het liefst in de buurt, zodat iedereen makkelijk mee kan doen. Zo werken we aan een stevige basis voor de hechte stad die we willen zijn.

Een nieuwe werkwijze vanaf 2024

Sinds 2019 vragen (vrijwilligers)organisaties, welzijnsverenigingen en bewonersinitiatieven, die actief zijn in het welzijnsveld, subsidie aan via de werkwijze Samen Schiedam. De gemeente ging hiervoor letterlijk met de betrokken organisaties aan tafel om afspraken te maken over het welzijnsaanbod in Schiedam. We stoppen per 1-1-2024 met Samen Schiedam. In 2023 zijn al een aantal kenmerken van Samen Schiedam losgelaten en is gewerkt aan een opvolger. In de afgelopen maanden hebben wij met de huidige (subsidie)partners van Samen Schiedam de nieuwe werkwijze Subsidies Welzijn vormgegeven.

Hoe werkt Subsidies Welzijn?

Op basis van de (beleids)doelen van de gemeente kunnen welzijnsorganisaties, verenigingen en bewonersinitiatieven vanaf 1 juli tot 1 oktober 2023 een subsidieaanvraag indienen. Dit gebeurt digitaal via de website van de gemeente. Een subsidieaanvraag bij Subsidies Welzijn is voor twee jaar (2024 en 2025). Na besluit van de gemeente volgt toewijzing van de subsidie voor activiteiten die passen bij de kwalitatieve criteria en budgetten (subsidieplafonds). 

Na 2024 zijn we nog niet klaar!

Samen met welzijnspartijen werken we in 2024 verder aan verbeteringen van het subsidieproces. In 2025 komt er een nieuwe subsidieregeling voor welzijnssubsidies. Met ingang van 2026 geldt dan Subsidies Welzijn als structurele nieuwe werkwijze voor alle welzijnssubsidies in Schiedam.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Oplegger Subsidieplafonds (pdf 68kB)