Wilt u in de gemeente Schiedam met een kraam of verkoopwagen goederen of etenswaren verkopen (die niet op een weekmarkt staan)? Denk bijvoorbeeld aan bloemen, oliebollen, vis of ijs. Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig.

Een standplaatsvergunning aanvragen

Gebruik het contactformulier om uw aanvraag voor een standplaatsvergunning te doen. Een aanvraag voor een standplaatsvergunning moet ten minste drie weken voordat de standplaats wordt ingenomen, worden ingediend. 

Bij uw aanvraag voor een standplaatsvergunning stuurt u de volgende stukken mee: 

 • Een duidelijke aanduiding van de locatie van de kraam of verkoopwagen
 • Duidelijke foto’s en afmetingen van de kraam of verkoopwagen
 • Omschrijving van wat u gaat aanbieden 
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel

Uw aanvraag voor een standplaatsvergunning wordt getoetst op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Schiedam. Bekijk de verordening hier.

Een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd in het belang van (artikel 1.8 APV Schiedam 2013): 

 1. De openbare orde 
 2. De openbare veiligheid
 3. De volksgezondheid
 4. De bescherming van het milieu

De behandeling van uw aanvraag voor een standplaatsvergunning duurt maximaal 8 weken. 

Standplaatsvrije gebieden 

In de gemeente Schiedam zijn standplaatsvrije gebieden aangewezen. In deze gebieden is het niet mogelijk om op een vaste standplaats goederen of etenswaren met een kraam/wagen te verkopen. Hieronder vindt u de door gemeente Schiedam aangewezen standplaatsvrije gebieden: 

Voor het verkopen van bepaalde producten kan het college van B&W een ontheffing verlenen in bovengenoemde standplaatsvrije gebieden. 

 • IJs 1 maart tot en met 31 oktober ( inrichting maximaal 10m²) 
 • Haring 1 mei tot en met 1 augustus (inrichting maximaal 10m²)
 • Oliebollen 15 oktober tot en met 1 januari 
 • Kerstbomen 6 december tot en met 24 december
 • Bloemen gehele jaar (alleen op zaterdag) (inrichting maximaal 10m²)
 • Kortlopende standplaatsen met een incidenteel karakter voor promotie van een product of dienst (inrichting maximaal 10m²) 

De aanvraag voor een ontheffing wordt op dezelfde gronden getoetst als een aanvraag voor een vergunning voor een standplaats. 

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning zijn conform de legesverordening kosten verbonden. In 2024 zijn de legeskosten voor een standplaatsvergunning € 32,95.

Precariobelasting

Naar aanleiding van het (tijdelijke) gebruik van openbare gemeentegrond om een standplaats in te nemen bent u precariobelasting verschuldigd. Dit is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het hebben van voorwerpen op, boven of in gemeenschappelijke grond. De hoogte is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u inneemt. De nota’s met betrekking tot de leges en precario ontvangt u van de Regionale Belasting Groep afzonderlijk een aanslag ter betaling. Lees meer over precariobelasting.