Het fonds Sport & Cultuur helpt bij de kosten van contributie of lidmaatschap

Sport en Cultuur helpen je te ontspannen en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Of het gaat om sporten, muziek, dans of toneel. Als er te weinig geld is om de contributie of het lidmaatschap te betalen, dan helpen het fonds Sport & Cultuur. Ook spullen die nodig zijn om te sporten of een muziekinstrument te spelen kunnen worden vergoed. Voor zwemles kan een bijdrage worden gevraagd.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen tussen de 4 en 18 jaar.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

In 2024 draait Schiedam een pilot waarbij volwassenen vanaf 18 jaar een aanvraag bij het Volwassenenfonds kunnen indienen.

Let op: omdat het maximumaantaal aanvragen voor het jaar 2024 is bereikt, is het voor volwassenen niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het Volwassenenfonds. 

Contact

Aanvragen voor het fonds kunnen via een tussenpersoon worden ingediend. Zij helpen je graag bij de aanvraag.

MEE Rotterdam Rijnmond (SportMEE)

  • Vera Eekman - vera.eekman@meerotterdam.nl of 06 - 11 86 46 47

Stroomopwaarts

Team Sportservice (Lekker bezig Schiedam)

  • Feike Kints - fkints@teamsportservice.nl of 06 - 40 92 43 27
  • Vincent Kroeze - vkroeze@teamsportservice.nl of 06 - 36 53 69 73