De gemeente Schiedam trekt de komende jaren 2,5 miljoen extra uit om de stad schoner te maken. Dit gebeurt door een pakket aan maatregelen die staan in het Uitvoeringsprogramma Schiedam Schoon Samen pakken we 't op! Hierin trekken we samen op met Irado en de Schiedammers.

Op deze pagina's vind je het uitvoeringsprogramma en kun je binnenkort meer lezen over de uitvoering van de maatregelen.