De bestemmingsplannen die zijn vastgesteld of in voorbereiding zijn kunt u inzien via ruimtelijke plannen. Het indienen van zienswijzen of instellen van beroep is alleen mogelijk binnen de tijd die in het Gemeenteblad gemeld wordt. Na die tijd is het dus niet meer mogelijk een zienswijze of beroep in te dienen.