De hulp van bewoners is onmisbaar in het voorkomen van ratten in en om hun huis. Door geen dieren te voeren bijvoorbeeld en geen voedsel rond te laten slingeren. Ratten nestelen graag in riolen, groen en in of onder gebouwen. Daar vermenigvuldigt hij zich snel. Een wijfje kan tijdens haar leven meer dan honderden jongen werpen.

Wat kunt u zelf doen?

De rat kan schade veroorzaken doordat hij knaagt aan alles wat hij in zijn buurt vindt, zoals telefoonkabels en isolatiemateriaal. Bovendien kan een rat drager zijn van bijvoorbeeld de ziekte van Weil en paratyfus. Schiedammers kunnen veel zelf doen om ratten uit de buurt te houden. Beperk of voorkom de overlast of schade van ratten door de volgende maatregelen te nemen:

  • Laat geen voedsel in en om uw woning slingeren.
  • Voer geen brood aan stadsvogels zoals duiven en eenden, daar komen ook ratten op af.
  • Gooi geen eten of etensresten op straat.
  • Zet geen afval los naast de afvalcontainer.
  • Meld rattenoverlast bij de gemeente via telefoonnummer 14 010 of kijk op de Buiten Beter app.
  • Dicht gaten en kieren in en om de woning om ongedierte buiten te houden.
  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.
  • Huurt u een woning? Uw verhuurder is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de woning. Meld rattenoverlast daarom ook aan uw verhuurder, in verband met reparaties.

Gooi geen voedsel op straat

Heeft u oud brood over? Gooi dit dan niet op straat en voer het niet aan duiven of eenden, want het brood (en ander voedsel) trekt ratten aan. In Schiedam maken we energie of compost van oud brood, dus voeding voor planten. Gooi daarom uw voedselresten weg in een container voor groente- fruit en etensresten.

Tip: door slim om te gaan met restjes en kliekjes, hoeft u minder weg te gooien. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Irado wat u met uw restjes kunt doen. 

Wat doet de gemeente?

De gemeente is vanuit de wet op de Publieke Volksgezondheid verantwoordelijk voor bestrijding van ratten in de openbare ruimte. Team beheer beheert deze openbare ruimte. Als meerdere bewoners ratten in hun straat signaleren en hiervan melding maken, krijgt de gemeente een beter beeld van de situatie. Betreft het een melding van een rat in de openbare ruimte, dan kijkt de gemeente naar een oplossing. Wanneer de bron ligt in een gebied of gebouw dat de gemeente niet in beheer heeft, zoeken we contact met de verantwoordelijke eigenaar en/of beheerder. We werken in dat geval graag samen aan een oplossing van de rattenoverlast.

Plaagdierbeheersing met rattenhotels

Ons uitgangspunt is om dieren zoveel mogelijk te laten leven en de negatieve gevolgen te beheersen. Dat betekent meer aandacht voor oorzaken, preventie en voorlichting en minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De gemeente beheert een aantal rattenhotels in de stad. Deze vervangen sinds 2015 de rattenblokken met gif. Voor het gebruik van gif in de buitenruimte gelden sinds 2015 strenge regels, genaamd Integrated Pest Management. Dit heeft te maken met mogelijke doorvergiftiging van de voedselketen (natuurlijke vijanden die op ratten jagen, zoals roofvogels). De rattenhotels plaatsen we op plekken waar ratten veel voorkomen zoals bij singels, slootkanten, houtwallen, riolen en stortplaatsen. Ze worden regelmatig gecontroleerd door de plaagdierbeheersers.