De gemeente Schiedam krijgt veel berichten over parkeercontroles. De ene bewoner is boos over een bekeuring. De andere bewoner vindt dat we te weinig controleren.

Waarom geven we bekeuringen?

Veel bewoners hebben moeite om ’s avonds nog een parkeerplek te vinden. Ook vinden veel bewoners de loopafstand vaak te groot en daarom onveilig. Veel bewoners parkeren hun auto daarom toch op plekken waar het niet mag. Bijvoorbeeld op de stoep of bij een parkeerverbod. Een parkeerverbod is er niet voor niets:

  • De stoep is bedoeld voor voetgangers en niet om te parkeren

Voetgangers moeten vanwege geparkeerde auto’s soms via de weg verder lopen. Ook is het door geparkeerde auto’s vaak lastig om elkaar te zien bij het oversteken. Dit is erg onveilig. Vooral voor ouderen, kinderen en mensen met een handicap. Wij krijgen hierover ook veel klachten van bewoners.

 

  • Parkeren op de stoep maakt soms een buurt minder goed bereikbaar

Grotere auto’s zoals een brandweerwagen of vrachtwagen hebben meer ruimte nodig. Door geparkeerde auto’s is er te weinig ruimte en kunnen grote auto’s er niet langs. De brandweer kan hierdoor niet altijd op tijd bij een brand zijn om te blussen en mensen te redden. Dit maakt een buurt minder veilig. De brandweer maakt soms proefritten en geeft gevaarlijke situaties door aan de gemeente.

 

  • Het parkeren op stoepen is niet goed voor de leefbaarheid van een wijk

Bewoners komen minder snel buiten. Er zijn meer donkere plekken en bewoners voelen zich minder veilig. De gemeente kan de straat en het groen minder goed schoon maken en houden. Er is hierdoor meer onkruid en zwerfvuil. De stoep is ook niet geschikt om te parkeren. De stoeptegels zijn niet gemaakt voor auto’s en gaan daardoor sneller kapot. De buurten zien er hierdoor al snel minder mooi uit. Hier krijgt de gemeente ook veel meldingen over.

Wat gebeurt er bij een parkeercontrole?

Veel bewoners vragen de gemeente om te controleren op foutparkeren. De politie doet geen controle meer op foutparkeren. Dit doet het team Toezicht en Handhaving van de gemeente. Als de controleurs van het team parkeerhandhaving een foutgeparkeerde auto zien, dan geven zij een bekeuring. Deze bekeuring kost 110,- euro per keer. Dit is veel geld, maar daar kan de gemeente niets aan doen. De hoogte van de bekeuring bepaalt de overheid.

Waar gaat het geld van bekeuringen heen?

Veel mensen denken dat de gemeente het geld van de bekeuring krijgt, omdat de gemeente controleert. Maar dit is niet zo. De bekeuring krijg je voor een verkeersovertreding. Dat geld gaat naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Net als bij de bekeuringen voor te snel rijden of rijden door rood licht. De gemeente krijgt ook geen extra geld voor parkeercontroleurs. De gemeente vindt de controles wel belangrijk om te doen, zodat we wijken veilig en leefbaar houden. De parkeercontroleurs kunnen niet altijd en overal op straat zijn. Wel proberen zij zo goed en zo vaak mogelijk te controleren.

Waarom krijgt u nu ineens een bekeuring?

We moeten elke situatie gelijk behandelen. De parkeercontroleurs kunnen niet de ene auto wel een bekeuring geven en de andere auto niet. We controleren in elke buurt op dezelfde manier. Wel kan het zijn dat in een buurt al lange tijd geen controle op foutparkeren is geweest. Door een bericht van een bewoner of na een wijkoverleg, kan het zijn dat er weer intensief gecontroleerd wordt. Als er lang niet is gecontroleerd geven ze vaak eerst een waarschuwing. Als u in de keren daarna weer fout parkeert, krijgt u een bekeuring.

Waarom maakt de gemeente niet meer parkeerplaatsen?

Parkeerplaatsen maken, kan niet zomaar. Dit kost ook veel geld. In veel buurten is het niet mogelijk om snel meer parkeerplaatsen te maken. Vaak is er nu geen ruimte. We hebben de ruimte ook nodig voor speelplekken, parken of losloopplekken voor honden. Het kan ook zijn dat er groot onderhoud gepland staat in uw straat. Dan wordt de straat weer opgehoogd of vernieuwd. Vaak is er dan wel een kans om meer parkeerplaatsen te maken. Bewoners krijgen dan een brief van de gemeente. Hierin vragen wij om mee te denken over hoe de straat er uit moet zien. Dan kunnen bewoners vragen om meer parkeerplaatsen.

Waarom hebben laadpalen een eigen parkeerplaats?

De gemeente vindt het belangrijk dat in de toekomst veel meer auto’s elektrisch worden. Dit is beter voor het milieu. Er komen meer elektrische auto’s bij. Elektrische auto’s zijn ook steeds beter betaalbaar. Maar dan zijn er ook laadpalen nodig om te kunnen laden. Deze plaatsen we alleen als er ook bewoners zijn met een elektrische auto. Het opladen van een auto kost meer tijd dan het tanken van benzine. Daarom gebeurt dit tijdens het parkeren. Er moet dan wel een parkeerplaats bij de laadpaal zijn om te kunnen laden. Deze parkeerplaats is dan alleen voor het opladen van een elektrische auto. Is de elektrische auto opgeladen? Dan moet deze auto op een andere plek gaan staan.

Er komen steeds meer snelladers bij. Ook in Schiedam. Dat maakt het makkelijker om lange ritten te rijden. Ook zijn er dan minder gewone oplaadpalen in de buurt nodig. Maar snelladers kunnen niet overal worden gemaakt. Gewone laadpalen blijven ook nodig.

Waarom hebben deelauto’s een eigen parkeerplaats?

Deelauto’s zijn auto’s die door meer bewoners worden gebruikt. Zij hebben dan vaak geen eigen auto meer nodig. Dat scheelt veel parkeerdrukte. Elke deelauto vervangt al snel 10 eigen auto’s. Het is wel belangrijk dat bewoners weten dat deze auto’s er zijn. Ook is het belangrijk dat ze staan op plekken in buurten waar veel bewoners makkelijk kunnen komen. Dit kan het beste met een vaste parkeerplaats. De buurt heeft hier vaak ook veel voordeel van.