Parkeervergunning aanvragen

Het is alleen mogelijk voor autobedrijven om een aanvraag voor het parkeren van auto’s op de openbare weg te doen als:

  • Geen parkeerbeperkingen gelden
  • Het parkeren geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid
  • Het parkeren geen overlast biedt aan de omgeving
  • Geen andere alternatieven voorhanden zijn


Neem contact op met team Veiligheid voor meer informatie over het krijgen van een parkeervergunning voor autobedrijven.