De gemeente verandert in een transparante en flexibele organisatie, een Open Overheid. Een Open Overheid (Open Schiedam) is voor iedereen toegankelijk. In de visienota Open Schiedam zijn daarom de kernpunten vastgelegd.

Open Schiedam

  • Werkt open aan het vertrouwen van de inwoners
  • Staat open voor vernieuwing en haalt daarom actiever ideeën en opvattingen op en gebruikt deze
  • Communiceert duidelijk en toegankelijk
  • Stelt informatie en data ter beschikking voor hergebruik om innovatie en ondernemerschap te stimuleren