Per 1 januari 2024 bestaan er twee nieuwe wetten, de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (WKB). De Omgevingswet verandert de wijze waarop we in Nederland omgevingsvergunningen verlenen. De WKB verandert de wijze waarop we bouwtechnische voorschriften checken.

Wat gaan Schiedamse inwoners en ondernemers hiervan merken?

  • Per 1 januari is er een nieuw loket voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dit loket is verbonden met de nieuwe werkwijze. 
  • Het bestaande omgevingsloket blijft voorlopig bestaan om lopende aanvragen verder af te handelen.
  • De doorlooptijd van een aanvraag van een omgevingsvergunning is korter geworden.
  • Er ligt meer nadruk op participatie; het betrekken van de omgeving bij de veranderingen.
  • Veel milieuregels worden overgeheveld van het rijk naar de gemeente.

Wilt u meer informatie?

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningscheck, het opstellen van een vergunningaanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht via het contactformulier. Ook als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning zonder DigiD of eHerkenning.