Een Nederlandse identiteitskaart is geldig in de meeste Europese landen. Een paspoort is over de hele wereld geldig. U mag zowel een paspoort als een identiteitskaart in uw bezit hebben.

Paspoortpiek

Van veel inwoners loopt binnenkort de geldigheid van hun reisdocument af. Hierdoor stijgt het aantal aanvragen voor nieuwe paspoorten of identiteitskaarten. Dit zorgt voor een paspoortpiek. Verleng op tijd uw paspoort of identiteitskaart, zeker met een buitenlandse reis op komst. Voor meer informatie kijkt u op Paspoortpiek.

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart 

In 2021 is de Nederlandse identiteitskaart vernieuwd. Er is een inlogfunctie voor DigiD toegevoegd. Op 2 augustus 2021 is er een nieuw model geïntroduceerd met een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken, vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en het BSN in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

Voorwaarden

 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Schiedam
 • U moet de identiteitskaart altijd persoonlijk aanvragen en afhalen, dit geldt ook voor kinderen
 • Afhalen van het nieuwe document kan na 6 werkdagen en gebeurt op afspraak. De afspraak voor het afhalen van de identiteitskaart wordt direct bij de aanvraag ingepland. De identiteitskaart moet uiterlijk binnen drie maanden na de aanvraag worden afgehaald

Meenemen

 • Alle in uw bezit zijnde documenten (paspoort en/of ID-kaart); ook wanneer deze al zijn verlopen
 • Een officiële, neutrale en recentelijke pasfoto. Let op: de pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Kinderen tot 12 jaar hebben toestemming (pdf 121 kB) en een geldig identiteitsbewijs van ouder(s) of gezaghouder(s) nodig voor het aanvragen van een identiteitskaart. Voor deze toestemming vult u het toestemmingsformulier in

Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland? Leest u dan de informatie over reizen met kinderen naar het buitenland

Geldigheid

 • Bent u ouder dan 18 jaar? Dan is de Nederlandse identiteitskaart 10 jaar geldig
 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan is de Nederlandse identiteitskaart 5 jaar geldig

Afspraak

 • Voor het aanvragen van een identiteitskaart maakt u online een afspraak
 • Afhalen van het nieuwe document kan na 6 werkdagen op afspraak, de afhaal afspraak wordt direct gemaakt bij de aanvraag

Spoedaanvraag

Wilt u met spoed een Nederlandse identiteitskaart aanvragen? Dan kunt u via telefoonnummer 14 010 een spoedafspraak bij ons maken. Wanneer de spoedaanvraag voor 12.00 uur wordt ingediend, dan is de identiteitskaart in principe de volgende dag al klaar.

Kosten

 • Bent u ouder dan 18 jaar: € 75,80
 • Bent u jonger dan 18 jaar: € 40,90
 • Extra kosten spoedaanvraag: € 57,00