Wilt u een melding doen van een incidentele festiviteit of wilt u hier meer informatie over?

Neem dan contact op via het contactformulier. Geef daarbij duidelijk aan wat uw vraag is of wat u wilt aanvragen. Onze collega’s nemen zo snel mogelijk contact met u op. Door onderhoud kan deze dienst tijdelijk niet met DigiD en/of eHerkenning worden aangevraagd. Onze excuses voor het ongemak.

Geluidsnormen

Er zijn landelijke geluidsnormen vastgesteld om de overlast van horeca te beperken en liefst zelfs te voorkomen. Deze normen vindt u in artikel 2.17 t/m 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Let op: deze geluidsnormen gelden niet voor alle vormen van geluid. Het gaat in het bijzonder om muziekgeluid en het geluid uit (muziek)installaties.

Zaken die hier niet onder vallen, zijn bijvoorbeeld het stemgeluid van bezoekers, piekgeluiden door sportactiviteiten en piekgeluiden door het komen en gaan van bezoekers.

Naast deze landelijk geldende geluidsnormen gaat de Algemene Plaatselijke Verordening (zie hoofdstuk 4, afdeling 1) nog verder in op de lokale geluidsnormen in deze regio.

Incidentele festiviteiten

Wilt u in uw horecabedrijf meer of vaker muziek laten horen? Of heeft u bijvoorbeeld plannen om buiten op het terras muziek af te spelen? Dan kunt u vooraf een "kennisgeving incidentele festiviteit" indienen.

Hoe vaak per jaar?

U kunt maximaal twaalf keer per jaar een incidentele festiviteit melden.

Wanneer indienen?

Maak deze melding uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de festiviteit. U heeft vrijstelling van de wettelijke geluidsnormen als u deze melding op tijd doorgeeft.

Vaker 'luide' muziek?

Wilt u vaker dan het toegestane aantal festiviteiten organiseren? Dan bent u wettelijk verplicht om een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren. Hieruit blijkt of u voldoende geluidruimte heeft voor de uitvoering van de gewenste activiteiten.

Gemelde festiviteiten 2024

Januari:

 • Zaterdag 6 januari 2024, Café de Boemerang
 • Zaterdag 13 januari 2024, Café de Kroeg
 • Zaterdag 27 januari 2024, Café 't Anker

Februari:

 • Vrijdag 9 februari 2024, Café de Herinnering
 • Vrijdag en zaterdag 9 en 10 februari 2024, R.K.S.V. Excelsior '20
 • Zondag 11 februari 2024, Wijning Wijn & Beleving
 • Vrijdag 16 februari 2024, Griekse Taverna
 • Zondag 11 februari 2024, Post Schiedam
 • Vrijdag 23 februari 2024, Café de Kroeg
 • Zaterdag 24 februari 2024, Café de Kroeg
 • Zondag 25 februari 2024, Café de Kroeg

Maart:

 • Zaterdag 9 maart 2024, Eurobrouwers
 • Zaterdag 16 maart 2024, Handbalvereniging DWS
 • Vrijdag 22 maart 2024, Café 't Anker
 • Zaterdag 30 maart  2024, Hockeyclub Schiedam

Juni:

 • Zaterdag 15 juni 2024, De Markies

Juli:

 • Vrijdag 5 juli 2024, Griekse Taverna
 • Zondag 7 juli 2024, De Koemarkt