Kan uw kind niet zelfstandig naar school door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van leerlingenvervoer. De vergoeding leerlingenvervoer is een geheel of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten naar en van school. Dit kan ook vervoer zijn dat door de gemeente is verzorgd. Zoals taxi of bus.

In welke gevallen heeft u recht op leerlingenvervoer?

  • Als uw kind door een beperking niet (alleen) kan reizen.
  • Als u meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde school woont, die voor uw kind toegankelijk is. Soms kan uw kind ook gebruik maken van leerlingenvervoer als de school verder weg is. Wij beslissen dan of uw kind hier recht op heeft.

Wilt u alle voorwaarden weten? Lees dan de verordening leerlingenvervoer Schiedam.

Aanvraag leerlingenvervoer

Vanaf 2 april 2024 kunt u leerlingenvervoer aanvragen via Rogplus. Dat werkt als volgt: 

  • Download en print het formulier op de website van Rogplus
  • Stuur het ingevulde formulier per e-mail met bijlagen naar Rogplus: @email of per post naar: Rogplus, Afdeling Leerlingenvervoer, Postbus 234, 3140 AE Maassluis.

Hulp bij invullen

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met het wijkondersteuningsteam, of de formulierenbrigade.

Co-ouderschap  

Is er sprake van co-ouderschap? En verblijven beide ouders in Schiedam? Dan moeten beide ouders apart een aanvraag indienen voor de dagen waarop uw kind doordeweeks bij u beiden verblijft.

Vragen?

Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Neemt u dan contact op met Rogplus.