In Schiedam zetten veel mensen zich actief in voor de maatschappij. Dat wordt zeer gewaardeerd. Vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze stad! 
Om de waardering daarvoor extra te laten blijken is het mogelijk om een onderscheiding voor iemand aan te vragen. Dat kan een Koninklijke- of Schiedamse onderscheiding zijn. Hoe u een onderscheiding kunt aanvragen en wat zijn de mogelijkheden leest u hieronder. Verdere vragen kunt u via het contactformulier aan het  college van B&W stellen of bel naar 14 010.

Koninklijke onderscheidingen

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap of in zijn of haar reguliere werk. Op www.lintjes.nl vindt u de richtlijnen waaraan een aanvraag moet voldoen en alle informatie over de verschillende soorten onderscheidingen, zoals onderscheidingen in de Orde van Oranje Nassau en dappersheidsonderscheidingen. Voor een Koninklijke onderscheidingmoet de aanvraag voor 1 juli binnen zijn. Na 1 juli mag natuurlijk ook, maar dan wordt het voor de uitreiking een jaar later.

Bedrijven en verenigingen

De Koning kan, naast persoonlijke onderscheidingen, ook een onderscheiding verlenen aan bedrijven, instellingen of verenigingen. Landelijke organisaties en bedrijven kunnen het predicaat Koninklijk ontvangen (vanaf een 100-jarig bestaan). Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf kunnen in aanmerking komen voor het predicaat Hofleverancier (vanaf een 100-jarig bestaan). Aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen op regionaal of lokaal niveau kan de Koning ook bij wijze van ereteken een Koninklijke Erepenning verlenen (vanaf een 50-jarig bestaan). Ook bestaat de mogelijkheid dat de Koning aan verenigingen of instellingen een medaille als ereprijs toekent (vanaf een 25-jarig bestaan). 

Gemeentelijke onderscheidingen

Onze stad heeft drie gemeentelijke onderscheidingen voor mensen die zich in het bijzonder voor de Schiedamse samenleving hebben ingezet. De onderscheidingen kunnen worden aangevraagd bij een jubileum, een afscheid of een andere bijzondere gelegenheid. Het gaat dan om de;

 • M.C.M. de Groot-speld
 • Aleidapenning
 • Jongeren en kinderlintje
   

M.C.M. de Grootspeld

Om voor een M.C.M. de Grootspeld in aanmerking te worden gebracht moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De M.C.M. de Grootspeld wordt aan natuurlijke personen toegekend.
 • Betrokkene heeft zich meer dan gebruikelijk verdienstelijk gemaakt voor de Schiedamse gemeenschap, of door;
  a. zich gedurende tenminste 10 jaar bijzonder in te zetten in wijk‐ of buurtverband
  b. één van de onmisbare vrijwilligers te zijn, door wier activiteiten het verenigingsleven in de samenleving in stand wordt gehouden
  c. een opmerkelijke prestatie te hebben verricht op maatschappelijk of sportief gebied
 • De te onderscheiden persoon dient met een goede naam bekend te staan
 • De onderscheiding wordt uitsluitend bij besluit van het college van burgemeester en wethouders toegekend 
 • Tegen de toekenning staat geen beroep of bezwaar open

Aleidapenning

Om voor een Aleidapenning in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan;

 • De Aleidapenning wordt aan natuurlijke personen toegekend
 • Betrokkene moet zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de stad Schiedam en de Schiedamse samenleving, door of
  a. minimaal 15 jaar dienstbaar te zijn geweest voor de Schiedamse samenleving
  b. minimaal gedurende 15 jaar zich te hebben ingezet in het maatschappelijk leven, waarbij betrokkene baanbrekend werk heeft verricht
  c. bijzondere activiteiten te hebben ontwikkeld, die de promotie van Schiedam ten goede komen
  d. een zeer uitzonderlijke en/of unieke prestatie te hebben verricht
 • De te onderscheiden persoon dient met een goede naam bekend te staan
 • De onderscheiding wordt uitsluitend bij besluit van het college van burgemeester en wethouders toegekend
 • Tegen de toekenning staat geen beroep of bezwaar open

Jongeren en kinderlintje

Voor deze onderscheiding komen Schiedamse kinderen en jongeren in aanmerking, die zich op een bijzondere manier inzetten voor de stad of voor een goed doel. Doordat zij bijvoorbeeld familie of vrienden helpen bij langdurige ziekte, een positieve actie organiseren voor de eigen buurt en goed doel, vrijwilligerswerk doen, lastige onderwerpen bespreekbaar maken, een bijzondere sportieve, artistieke of wetenschappelijke prestatie leveren of door het verrichten van een heldendaad.

Voor kinderen van 6 – 12 jaar geldt;

 • Langdurig hulp bieden aan ouderen, broers of zussen en/of zieken
 • Opzet van een actie voor een goed doel
 • Activiteiten organiseren in de buurt
 • Vrijwillig werk bij een sportvereniging, jongerencentrum of buurthuis etc
 • Bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, zoals zinloos geweld of pesten
 • Een bijzondere maatschappelijke prestatie of daad

Voor jongeren van 12 – 25 jaar geldt;

 • Initiëren van een activiteit of zaak met brede relevantie voor een Schiedamse wijk
 • Bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, zoals drugs of alcoholgebruik of mishandeling
 • Bijzondere maatschappelijke prestatie of daad
 • Als vrijwilliger werken bij een maatschappelijke organisatie
 • Langdurig hulp bieden aan ouderen, broers of zussen en/of zieken
 • Een opmerkelijke prestatie hebben verricht op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied

Een voordracht kan worden ingediend door scholen, clubs of verenigingen, buurtcomités, media. Maar ook familie, buren en vrienden kunnen een voordracht indienen.

Richtlijnen

De gemeente Schiedam hanteert bij de aanvraag voor het verlenen van Schiedamse onderscheidingen de volgende richtlijnen:

 • Verzoeken tot een toekenning van een Schiedamse onderscheiding dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend bij de burgemeester van Schiedam. Per post via Postbus 1501 – 3100EA Schiedam. Of via het contactformulier. 
 • Een verzoek dient 4 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum te zijn ingediend. Dit geldt niet als er sprake is van uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden
 • Een verzoek tot verlening van een Schiedamse onderscheiding dient schriftelijk gemotiveerd te zijn; dit aan de hand van de gestelde criteria