Wateroverlast en hittestress komen daardoor steeds vaker voor. Daarom kiezen wij als gemeente ervoor om in actie te komen en Schiedam voor te bereiden en aan te passen aan het veranderende klimaat. Daarom werken wij actief aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Door klimaatadaptatie als vast onderdeel in onze projecten in de openbare ruimte en voorzieningen te maken, zorgen we er met elkaar voor dat Schiedam in 2050 klimaatadaptief is: een leefbare stad waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan.