Wat is Japanse duizendknoop?

Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die stengels maakt van 2 tot 3 meter lang in het groeiseizoen. Deze zijn opgebouwd uit holle delen en zijn groen met roodachtige vlekjes. De grote bladeren zijn lichtgroen en hartvormig. De plant bloeit in augustus en september met witte bloemen. In de winter sterft hij af, maar onder de grond gaat hij door met wortelstokken. Door zijn groeikracht kan de plant andere planten verdringen. Verspreiding vindt enkel plaats door verspreiding van delen van de stengel en wortels.

De plant kan schade veroorzaken aan wegen, riolering, kades en gebouwen. In Schiedam is de duizendknoop op zo’n 80 locaties in de openbare ruimte in beeld gebracht. Als u de plant in uw eigen tuin aantreft kunt u deze het beste uitgraven en weggooien met het restafval.

Japanse duizendknoop

Beheersing in de openbare ruimte

Waar nodig wordt de duizendknoop in de openbare ruimte bestreden. Dit is niet op alle locaties nodig. Als de omvang van de groeihaard nauwelijks veranderd en er geen werkzaamheden in de buurt plaatsvinden, kan besloten worden niets aan de plant te doen. Het risico op verspreiding is dan klein. Volledige bestrijding is tot op heden onmogelijk, daarom wordt ingezet op beheersing en het tegengaan van verdere verspreiding. Verspreiding vindt voornamelijk plaats door de verspreiding van delen van de stengels en wortels.

Wanneer Japanse duizendknoop wordt aangetroffen stemt Irado het maaiwerk daar op af. Dat betekent dat tijdens het maaien afstand wordt gehouden van de aanwezige duizendknoop. Als het maaiwerk afgerond is volgt periodiek het maaien van de stroken waar duizendknoop voorkomt. Dit maaisel wordt verzameld en afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie. De maaimachine wordt aansluitend gereinigd.

Verwijderen uit eigen tuin

Is uitgraven geen optie omdat er te veel planten staan. Knip dan de plant af tot aan de grond. Bedek vooraf de grond rondom de plant met een vuilniszak of worteldoek zodat er geen stukjes achterblijven. Deze kunnen uitgroeien tot een nieuw exemplaar. Herhaal dit iedere 2 weken zodat de wortels uitgeput raken. Stop het snoeiafval in een vuilniszak en biedt dit aan bij het restafval of breng het naar het milieustation.

Let op! Gooi de duizendknoop niet bij het GFT. Restanten van de plant kunnen zich via de compost die uit GFT wordt gemaakt verspreiden.

Melding maken van duizendknoop

Irado heeft borden in de openbare ruimte geplaatst waar de Japanse duizendknoop zich bevindt. Wanneer u Japanse duizendknoop in de openbare ruimte signaleert en er staat nog geen bordje, horen wij dit graag van u. Neem dan contact op met Team Beheer via telefoonnummer 14 010 of via het contactformulier. Op basis van meldingen en eigen waarnemingen houden we onze lijst met locaties actueel.