Jaarlijks koopt de gemeente Schiedam voor ongeveer 85 miljoen euro in. Dit gaat bijvoorbeeld om het verlenen van hulp en service aan inwoners, bezoekers en bedrijven. Het onderhouden van straten en parken. Het verder opbouwen van de stad. En nog vele andere zaken zoals het inkopen van straatstenen, drukwerk, vervoer, kantoormeubilair, eten en drinken en beveiliging. Maar ook het inhuren van aannemers en andere externe medewerkers. 

Omdat we zoveel inkopen, vinden we het belangrijk dat dit op een professionele manier gebeurt. Daarom kopen wij rechtmatig, rechtvaardig en doelmatig in. Dit doen we onder andere door:

•    Het naleven van wet- en regelgeving en het nakomen van gemaakte afspraken;
•    Duurzaam en maatschappelijk verantwoord in te kopen;
•    Het zijn van een integere en professionele opdrachtgever;
•    Het vinden van de leverancier met het meest geschikte product tegen de meest gunstige prijs.

De overige inkoopdoelstellingen van de gemeente zijn te vinden in het gemeentelijke Inkoopbeleid.

Meer informatie over aanbestedingen, het inkoopbeleid, de inkoopvoorwaarden en zaken doen met de gemeente Schiedam vindt u hieronder.