Heeft u een voorwerp gevonden en u weet niet wie de eigenaar is? U meldt het zo snel mogelijk op verlorenengevonden.nl U kunt het voorwerp afgeven bij de gemeente of u bewaart het voorwerp bij u thuis. Als de eigenaar zich meldt dan brengt de gemeente u met elkaar in contact.

Gevonden

  • Als het u niet lukt niet om grote voorwerpen, zoals brommers of fietsen, langs te brengen, meldt u dat bij Toezicht en Handhaving via 14 010 of het contactformulier.
  • Gevonden huisdieren meldt u bij de dierenambulance: 0900 112 00 00 of bij Stichting Amivedi.
  • Medicijnen bij de apotheek.
  • Gevaarlijke stoffen, meldt u telefonisch via 14 010, de gemeente zal er dan voor zorgen dat de stoffen op een veilige manier worden afgevoerd.

Verloren

Heeft u iets verloren, dan kunt dat melden op verloren en gevonden. Als het voorwerp gevonden is, kunt u het, nadat is vastgesteld dat u inderdaad de eigenaar bent, afhalen. Als het voorwerp niet gevonden is blijft dit als ‘verloren’ geregistreerd staan. Wordt een voorwerp met veel overeenkomsten gevonden, dan neemt de gemeente zo spoedig contact met u op. Als een voorwerp niet wordt afgehaald dan kunt u er eigenaar van worden. Bij voorwerpen die minder waard zijn dan € 450,- kan dat na drie maanden. Voor voorwerpen met een hogere waarde kunt u na een jaar eigenaar worden. Geef bij het aanmelden/afgeven van het voorwerp aan dat u na verstrijken van de wachtperiode eigenaar wilt worden. Na verstrijken van de periode bent u dan vanzelf eigenaar geworden. Als de gemeente het voorwerp beheert, wordt u uitgenodigd het af te komen halen.

Als u denkt dat uw verloren voorwerp gestolen is, dan kunt u hiervan aangifte doen bij de politie

Meenemen

Een geldig legitimatiebewijs

Let op!

Gevonden paspoorten en identiteitskaarten worden niet teruggegeven. Om fraude te voorkomen worden deze documenten door de gemeente vernietigd.
U bent wel zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte van vermissing bij het Klant Contact Centrum. Hiermee wordt uw document nationaal en internationaal geregistreerd als vermist.