Door onderhoud kan deze dienst vanaf dinsdag 2 april 2024 tijdelijk niet met DigiD en/of eHerkenning worden aangevraagd. Indien u meer informatie wilt ontvangen over deze dienst of deze dienst wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Geef in het contactformulier duidelijk aan wat u wilt aanvragen. Onze collega’s nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Onze excuses voor het ongemak.

Wilt u een eigen horecabedrijf beginnen? Denk bijvoorbeeld aan een restaurant, café, kroeg, snackbar of lunchroom? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Het is namelijk verboden om zonder vergunning een horecabedrijf te exploiteren.

Toestemming nodig?

In sommige gevallen heeft u geen exploitatievergunning nodig. Er zijn twee uitzonderingen:

Vergunningsvrije horeca

Voor vergunningsvrije horeca heeft u wel toestemming nodig. Deze toestemming vraagt u aan met een meldingsformulier. Dit meldingsformulier kunt u opvragen via @email, t.a.v. Omgevingsloket. Vermeld hierbij altijd dat het om een ‘Meldingsformulier vergunning vrije horeca’ gaat.

Vergunningsvrije horeca houdt in:

 • De locatie is geopend tussen 07.00 uur en 22.00 uur
 • Er wordt geen sterke drank geserveerd
 • Het terras heeft maximaal twee tafels en vier zitplaatsen
 • Let op: coffeeshops vallen niet onder deze regel

Deze regels gelden niet voor de wijken Nieuwland en Oost. In deze wijken heeft u altijd een exploitatievergunning nodig!

Winkelondersteunende horeca

Ook voor winkelondersteunende horeca heeft u geen toestemming nodig. Winkelondersteunende horeca houdt in:

 • De verkoop van etens- en/of drinkwaren is mede de hoofdactiviteit van de bedrijfsvoering
 • De horeca-activiteiten zijn ondergeschikt aan de hoofdactiviteit van de winkel
 • De openingstijden van de horeca zijn gelijk aan de openingstijden van de winkel
 • Er wordt geen sterke drank geserveerd
 • Het terras heeft maximaal twee tafels en vier zitplaatsen

Seksbedrijf, escortbedrijf, coffeeshop of speelautomatenhal

Wilt u een seksbedrijf, escortbedrijf, coffeeshop of speelautomatenhal exploiteren? Neem dan telefonisch contact op met team Veiligheid en Crisisbeheersing.

Eisen Exploitatievergunning:

Als u een exploitatievergunning wilt, dan moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • Het bestemmingsplan van uw onderneming moet horeca toestaan
 • De exploitant moet 21 jaar of ouder zijn. Houders moeten 18 jaar of ouder zijn
 • De exploitant heeft geen strafblad
 • De exploitant staat niet onder curatele

Aanvraag

Vraag de exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning digitaal aan. Dit kan met of zonder DigiD.

Stuur bij uw aanvraag altijd de volgende stukken mee:

 • Kopie geldig paspoort/ identiteitsbewijs exploitant(en) en houder(s)
 • Arbeidsovereenkomst met houder(s) *
 • Huur-/koopcontract of eigendomsakte *
 • Beschrijving exploitatiewijze en doelgroep *
 • Plattegrond horeca-inrichting en eventueel terras *
 • Gegevens financiering bedrijf *
 • Indien van toepassing: akoestisch rapport *

Gaat het om een horecabedrijf in de binnenstad van de gemeente Schiedam? Stuur dan kleurenfoto’s van al het terrasmeubilair dat u gaat plaatsen mee.

* Geldt niet voor de vergunningvrije en winkel ondersteunende horeca.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u geen nieuwe exploitatievergunning aanvragen, maar wel een wijzing in uw huidige exploitatievergunning aanbrengen? Geef deze wijziging dan digitaal door.

Werkwijze

Het duurt acht weken voordat we een beslissing nemen over de aanvraag. Let op: in sommige gevallen kan deze periode met nog eens acht weken worden verlengd.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning zijn:

 • Nieuwe exploitatievergunning:  € 540,20
 • Ongewijzigde overname: € 202,40

Meer informatie?

Neem voor vragen of meer informatie over de exploitatievergunning contact op met een van onze accountmanagers via www.ondernemendschiedam.nl/contact.