U moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) als u (voor de eerste keer) langer dan vier maanden in Nederland komt wonen. Maak hiervoor een afspraak en kom hiervoor persoonlijk langs aan de balie. Maak telefonisch via 14 010 een afspraak voor een eerste inschrijving bij het Klant Contact Centrum.

Wanneer

 • U moet u inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) als u (voor de eerste keer) langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen
 • U bent verplicht om u binnen 5 dagen na aankomst in Nederland in te schrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Als minderjarige kinderen worden ingeschreven, moeten zij persoonlijk aanwezig zijn
 • Ook wanneer u al eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan, maar bent uitgeschreven vóór 1 oktober 1994, is er sprake van een eerste inschrijving
 • Binnen 4 weken heeft de gemeente uw inschrijving afgerond. U krijgt hiervan bericht van het Klant Contact Centrum en u ontvangt uw Burger Service Nummer (BSN) 

Nodig

Heeft u een eigen huur- of koopwoning?

 • Het formulier eerste inschrijving
 • Een huurcontract of de akte van levering
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Wanneer noodzakelijk: de huisvestingsvergunning

Gaat u met iemand samenwonen of bij iemand inwonen?

Meenemen

 • Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt
 • Bij een vreemde nationaliteit moet u een verblijf van minimaal 4 maanden aan kunnen tonen. Dit geldt niet voor EU-burgers
 • Bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba een recent bewijs van uitschrijving

Let op

Gaat u bij iemand inwonen en heeft de hoofdbewoner de woning van Woonplus gehuurd? Dan moet u ook toestemming voor inwoning vragen aan Woonplus. U moet het onderste gedeelte van het toestemmingsformulier door Woonplus laten invullen voordat u uw verhuizing aan ons doorgeeft. Dit geldt ook voor minderjarigen.

Regels voor mensen buiten de Europese Unie

Personen die ook geen EU-burger zijn, moeten zich voor de eerste inschrijving allereerst melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Bent u een kennismigrant, lees deze voorwaarden dan goed door.
U kunt zich dan inschrijven via het Rotterdam Expat Centre
 

Wanneer kunt u de afspraak maken?

 • Nadat de IND akkoord gaat met uw aangifte
 • Nadat de IND een verblijfsvergunning heeft afgegeven
 • Nadat de IND een visum voor minimaal vier maanden heeft afgegeven

Hervestiging

Bent u na 1 oktober 1994 uit Nederland uitgeschreven? Dan is er sprake van een hervestiging. Voor bepaalde adressen heeft u een huisvestingsvergunning nodig in de gemeente Schiedam. Kijkt u voor meer informatie op huisvestingsvergunning.

Geef uw verhuizing op tijd door en voorkom een bestuurlijke boete

Let op! De gemeente Schiedam kan u een bestuurlijke boete BRP van maximaal 325 euro opleggen als u onjuiste informatie doorgeeft aan de Basisregistratie Personen. Geef daarom op tijd uw verhuizing door aan de gemeente