Alcoholvergunning nodig? 

Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan hebt u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen die alcohol willen schenken.

Er zijn drie soorten drank- en horecavergunningen:

 • Drank- en horecavergunning voor commerciële horeca
 • Drank- en horecavergunning voor slijterijen (verkoop van alcoholhoudende dranken)
 • Paracommerciële drank- en horecavergunning (sportclubs, buurthuizen, verenigingen etc.)

Eisen

Voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning moet worden voldaan aan de volgende eisen:

Eisen voor leidinggevenden:

 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud zijn
 • De aanvragen is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)
 • De aanvrager mag niet onder curatele staan
 • En de aanvrager is in het bezit van een verklaring sociale hygiëne (Bewijsstuk Sociale Hygiëne) 

Eisen aan het pand:

 • Een minimale oppervlakte van 35m2 (voor een slijterij is dit 15m2)
 • De ruimte is minimaal 2,40 meter hoog, gemeten vanaf de vloer
 • De Drank en Horecawet schrijft voor dat een horecabedrijf  een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting moet hebben die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft
 • Toiletten (twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden) uitgezonderd bij slijterij

Aanvraag

Gebruik het aanvraagformulier exploitatievergunning en drank- en horecavergunning om een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen en het aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning en drank- en horecavergunning om een wijziging door te geven.

Wat moet ik meesturen?

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:                                                                                                            

 • Kopie van een geldig paspoort/identiteitsbewijs leidinggevende(n)             
 • Arbeidsovereenkomst met leidinggevende(n) (geldt niet voor paracommerciële instellingen)
 • Plattegrond van de horeca-inrichting en het eventuele terras           
 • Statuten van de vereniging of stichting (alleen voor paracommerciële instellingen)                                
 • Bestuursreglement alcoholverstrekking (alleen voor paracommerciële instellingen)  

Procedure

De beslistermijn voor de aanvraag om een drank- en horecavergunning bedraagt acht weken en kan met een redelijke termijn, maximaal acht weken, worden verlengd. De beslistermijn voor de aanvraag om een drank- en horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon bedraagt zes maanden.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van de aanvraag voor een drank- en horecavergunning zijn kosten verbonden conform de legesverordening. De kosten zijn €281,50.