Wilt u een betoging of demonstratie houden?

Iedereen mag in Nederland een betoging of demonstratie organiseren, mits iedereen zich hierbij aan de wet houdt. De burgemeester is wel bevoegd om voorwaarden aan de demonstratie of betoging te stellen. De gemeente moet de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie namelijk handhaven. Daarom is tijdig contact met de gemeente belangrijk. Zo kan de openbare orde, veiligheid, het verkeer en de gezondheid bewaakt blijven. De burgemeester kan de demonstratie, als daar een duidelijke aanleiding voor is, ook verbieden.

Betoging of demonstratie melden

Meld dit aan de burgemeester. Doe dit tenminste 72 uur voordat de betoging of demonstratie gehouden wordt. Gebruik hiervoor het digitale meldingsformulier. Dat vindt u rechts.

Valt het uiterste tijdstip van uw melding op

  • een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag;
  • een zondag;
  • of een algemeen erkende feestdag?

Meld uw aanvraag dan uiterlijk om 12:00 uur de werkdag ervoor.

Voorbeeld termijn melding

U wilt op 4 juni 2020 om 15:00 uur een betoging houden. Dan meld u dit uiterlijk maandag 1 juni 2020 om 15:00 uur (72 uur). 1 juni is een feestdag (Tweede Pinksterdag). Dan doet u de melding dus uiterlijk op vrijdag 29 mei 2020 om 12:00 uur.

Stukken toevoegen

Heeft u het meldingsformulier ingevuld? Voeg daarbij ook de volgende stukken toe:

  • plattegrond/route
  • programma
  • veiligheids- en verkeersmaatregelen

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid en Crisisbeheersing.